Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-06

Kampanjhanteringssystem med analysverktyg för dagligvaruhandelsindustrin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Logero AB har sitt ursprung från Chalmers Entreprenörskola 2005. Inriktningen från början för företaget har varit optimering av trycksaksflöden i syfte att minska överproduktion av tryckt material samt få ner kringkostnaderna. Nu jobbar företaget mer med kundlojalitetssystem och till viss del CRM med fokus på kunddatabaser samt kampanjhantering. Primära kundsegmentet är dagligvaruhandelsindustrin.

Projektbeskrivning
Projektets mål är att skapa ett webbaserat kampanjhanteringssystem med adekvata analysverkyg vilka ska agera som ett naturligt komplement till kundernas CRM-system. Systemet ska kunna hantera och analysera slutkundernas kampanjresponser och då skapa information för kundernas lojalitet. Med tydlig grafisk framställning ska analyserna även fungera som beslutsunderlag för framtida kampanjsatsningar.

Till detta projekt finns två programmerare som har jobbat med VB.NET, ASP.NET och php och kommer främst agera som programmerarna i detta projekt. De är stationerade i Götene i Skaraborg men har möjlighet att åka ner till Göteborg när det behövs.

Profil
Teknologerna ska främst agera som systemarkitekter och leda programmerarnas arbete. Projektplanering inklusive tidsplanering är en viktig del av arbetet tillsammans med dokumentation på engelska. Sannolikt kommer teknologerna också vara delaktiga i själva programmeringen och systembyggandet.

Vidare ska teknologerna ha bra kunskaper inom följande områden:
- ASP.NET
- VB.NET
- Gränssnitt
- Databas (mySQL)
- Provider
- Webservices
- Objektorienterad programmering

Teknologerna bör även ha läst kursen Systemutveckling i team (EDA382)

Omfattning
Projektets omfattning kräver 2 personer för examensjobb om 2x20 poäng.


Start
Så snart som möjligt.

Kontakt
Fredrik Norberg
[email protected]
Kontor: 031-724 37 79
Mobil: 0707-48 87 68
Adress: Viktoriagatan 19, Göteborg


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.