Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-21

Vi vaknar upp, vi ser, vi vinner (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Kimberlite AB erbjuder företag utbildning och coaching i försäljning. På
senare tid har vi även utbildat och coachat arbetsgrupper inom andra yrken och då med lösningsfokuserad psykologi som verktyg. Vår tanke om vad vi skulle se som intressant att titta på är hur företagets produkter kan utvecklas och marknadsföras. Idag går vi från en säljstödsplattform till enmer arbetsgruppsutvecklande plattform. Vår nuvarande vision är tre nyckelord, Arbetsglädje, motivation och framgång. Här skulle det varaintressant att följa upp på vilket sätt lösningsfokuserad psykologi understödjer vår vision och vilka effekter det har på kort och lite längre
sikt.


Uppdrag:
Uppdraget kan vara att se hur vi bäst förvaltar de styrkor och kompetenser vi har i företaget, hur vi utvecklar dom, hur vi tydliggör för marknaden vad vi erbjuder och hur vi bäst marknadsför oss.


Hemsida:
http://www.kimberlite.se/


Nyckelord:
Företagsutveckling
Produktutveckling
Marknadsföring
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.