Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-31

Utformning av användargränssnitt för mjukvarutelefon (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet består i att:
1) Utreda och dokumentera viktiga (ur användbarhetsperspektiv) på framtidens mjukvarubaserade systemtelefoner (växeltelefoner). Viktiga aspekter kan t.ex. vara:
a) När används telefonen och hur?
b) I vilka olika scenarion används telefonen?
c) Är symboler och knappar standardiserade och lättförståeliga?
d) Vad är viktigt för olika användargrupper (receptionist, säljare, yngre, äldre, osv)?
e) Designen och utformningens betydelse (jämför med mobiltelefoner t.ex)
2) Ta fram t.ex. tre olika prototyper (användargränsnitt) på en mjukvaraubaserad systemtelefon (anpassade för olika användargrupper).
3) Testa prototyperna enl egen eller extern testmall för användargränssnitt
4) Dokumentera upptäckter, erfarenheter och resultar av användbarhetstestningen

Du/ni bör ha en bakgrund och intresse för design av användargränssnitt (GUI) med fokus på användbarhet (t.ex. från ett program inom Informationsdesign på Mdh). Du/ni har talang för grafisk utformning och färgsättning med erfarenheter från t.ex. webbdesign. Programmeringskunskaper ej nödvändiga.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.