Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-01-21

Flödesoptimering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ASSA utvecklar lås och integrerade säkerhetssystem för dörrmiljöer. ASSA är Sveriges ledande leverantör av lås- och säkerhetslösningar till såväl proffskunder som konsumentkunder. Våra produkter kännetecknas av kvalitet, säkerhet och design. ASSA omsatte år 2006 cirka 930 MSEK med hjälp av drygt 400 medarbetare. Produktionen är förlagd till Eskilstuna och Lycksele med säljkontor i Umeå, Sundsvall, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Malmö.

ASSA ingår i ASSA ABLOY-koncernen som är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Koncernen har över 30 000 anställda och en omsättning på över 31 miljarder SEK.

Problembeskrivning

Med dagens flöden uppstår friktioner i produktionsprocessen vilket leder till låg leveransprecision och varierande kvalitet. Affärsenhet Cylinder står inför en stor produktionsförändring de kommande 2 åren. Äldre produkter tillsammans med maskiner fasas ut eller läggs ut/flyttas till lågkostnadsländer. Vilket gör att ytor frigörs för nyinvesteringar samtidigt som nuvarande maskinpark ska anpassas till kvarvarande och nya produkter. Detta ger möjligheten att i större utsträckning anpassa fysiska flöden efter produktflöden.

Syfte och delmål
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett förslag på hur affärsenhet Cylinder kan arbeta med flödesoptimering.

Delmål
- Kartläggning och analysering av nuvarande produktion
- Fallstudie
- Benchmarking på minst 2 tillverkande företag
- Planera och om möjligt genomföra en ombyggnation av produktionsavsnitt för effektivare material- och produktionsflöde
- Använda simuleringsprogram för analys och rapport

Lämplig bakgrund
Maskinteknik 180/200 poäng med inriktning produktion och/eller logistik, Industriell ekonomi 180/200 poäng med inriktning produktion och/eller logistik.

Språk
Svenska

Startdatum
3 september

Antal studenter
2

Område
Produktion och logistik

Kontakt
Avdelningen för Produktionsteknik, affärsenhet Cylinder


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.