Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-09

NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Byggbranschen står inför stora förändringar om man ska kunna hålla nere byggkostnaderna mot konsument eftersom kostnaden för byggmaterial stiger högre jämfört med andra varor i konsumentprisindex. Branschen har historiskt sett varit starkt lokalt förankrat och jobbat med lokala leverantörer, nu när dessa konsoliderats och består av ett fåtal aktörer uppstår en icke optimal konkurrenssituation. Därav är en internationalisering och centralisering av inköp nödvändig för NCC för att stå sig i den hårda konkurrens som råder.

En av Europas största marknader är den franska marknaden med några av de allra största aktörerna i världen i byggbranschen. Dock är denna än så länge outnyttjad att sourca byggmaterial från. Vi vill nu göra en komplett marknadsanalys på byggmarknaden med tyngdpunkt på byggvaror som säljs mot industrin.

Syfte: Är det värt för NCC att i dagsläge starta upp i Frankrike som lokal inköpsmarknad.

De frågor som ska tittas närmare på i avhandlingen är:

• Kostnadsläge kontra resten av Västeuropa

• Var i konjunkturcykeln befinner sig branschen

• Logistikkostnader

• Koncentrationen av leverantörer

• Fokus på stål, geotextil, betong, prefab

• Viljan hos aktörerna att agera internationellt.

Kandidaten ska obehindrat hantera franska i både tal och skrift och gärna ha inriktningen Väg & Vatten eller motsvarande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.