Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-02

Hållfasthetsanalys av flexibel monteringsfixtur för flygplansmontering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Linköpings universitet vid avdelning för Produktionsteknik har utvecklats ny revolutionerande teknik för att sänka kostnad och ledtid vid själva monteringsarbetet av flygplan. Forskningen har under flera år bedrivits tillsammans med SAAB Flyg i Linköping. Det som utvecklats forskningen är en flexibel fixtur som gör det möjligt att ställa om. Ett flygplan byggs i flera olika steg. Normalt används stela (svetsade) fixturer. När nu SAAB står i startgroparna att bygga en prototyp som bara byggs i ett enda exemplar skulle vid den traditionella byggsättet kräva flera olika stela fixturer. I den flexibla lösningen byggs samtliga byggsteg i en och samma rigg.

Ansvarig för industrialiseringen av denna tekniken görs av DELFOi. Henrik Kihlman som både är examinator för uppdraget och projektledare för industrialiseringen tänkte initiera några olika uppdrag som jobbar sida vid sida med industrialiseringsprojektet som pågår fram till jul 2007.

Detta uppdrag som utgör examensarbetet skall behandla en mängd osäkerheter kring hållfastheten i en demonstratorrigg som skall byggas vid SAAB under hösten. Tanken är att bygga upp en del av ett flygplan i mindre skala först innan man genomför uppbyggnaden av den prototypflygplanet. CATIA V5 har hittills använts för att skapa en generisk modell för att beräkna finita element analys (FEA). Med den modellen som utgångsläge skall studenten i uppdraget genomföra olika hållfasthetsberäkningar för att finna höga spänningskoncentrationer i fixturen. Det resultatet skall sedan ligga som underlag för att föreslå förbättringar, som t.ex. snedsträvor (vanliga i fackverk) för att styva upp konstruktionen. SAAB har själva tagit fram en rad olika fixturlösningar för de olika byggstegen. Studenten börjar i sitt första steg att utvärdera demonstratorriggen som byggs under hösten på SAAB. Metodiken från demonstratorn skall gå att använda rakt av till den slutliga lösningen.

Sökande till uppdraget bör läsa M-linjen med inriktning på konstruktion ha en inriktning mot hållfasthetslära eller liknande. Du bör kunna jobba bra i grupp och även driva på eget arbete. Uppdraget genomförs på avdelningen produktionssystem vid institutionen IEI på Linköpings universitet. Utomstående studenter från LiU får söka, men examination sker eventuellt av undertecknad på IEI eller lämplig person på LiU. Kommer du utifrån måste du skrivas över till LiU för exjobbet. Det är inte alla institut som tillåter det. Kolla det innan! Ersättning för uppdraget erbjuds enligt standard för exjobb vid IEI. Uppdraget påbörjas snarast och varar 20 veckor.

Uppdraget startas snarast och pågår 20 veckor.

Kontakta:
Henrik Kihlman
[email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.