Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-12

Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På uppdrag av Västragötalandsregionens Smittskyddsenhet driver GR Utbildning i Göteborg ett omfattande arbete kring undervisning och utbildning av såväl lärare som elever inom området sexualundervisning och smittskyddsprevention. Ansvarig avdelning på GR Utbildning, GRUL, söker nu studenter som skulle vara intresserade av att genomföra examensarbeten med sexualundervisning och smittpreventerande arbete i grund- och gymnasieskolan som intresseområde.

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har medlemskommunerna 888.000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.

GR Utbildning - Upplevelsebaserat Lärande (GRUL) ar en del av GR Utbildning. GRUL syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt. GRUL sätter det livslånga lärandet i fokus och vänder sig till alla verksamheter inom utbildningssektorn. Den primära målgruppen är pedagogisk personal inom grundskolans senare år, gymnasieskolan, vuxenutbildning och högskola. GRUL har tre verksamhetsområden; utveckling, utbildning och aktion.

GRUL är marknadsledande inom upplevelsebaserat lärande i Sverige i utbildningssektorn. Med över tio års erfarenhet av upplevelsebaserat lärande, en naturlig närhet till målgruppen och möjligheten att leverera breda helhetslösningar inom området utgör GRUL redan idag ett självklart val för målgruppen. Det kvalitativa målen med GR - Upplevelsebaserat Lärande är att:

• utveckla pedagogik för en skola i interaktionssamhället
• bidra till utvecklingen av det livslånga lärandet

GRUL erbjuder ett nära samarbete med handledning och samverkan från personal på GRUL samt tillgång till arbetsplats, viss teknik som kan vara nödvändig i arbetet samt tillgång till ett brett kontaktnät inom utbildningssektorn och den aktuella målgruppen. GRUL kommer vidare att genomföra en större mängd riktade insatser inom de aktuella målgrupperna under hösten, vilka kan agera studieobjekt för ett examensarbete av olika art.

Förslag på arbetsområde:

Metodisk studie av Upplevelsebaserat Lärande som arbetssätt inom sexualundervisningen

Vi är öppna för andra ingångar och kan tillsammans med dig diksutera frågeställningar som är aktuella.

För mer information om GR, GR Utbildning och GRUL se; http://www.grul.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.