Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-12

Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet/arbetena skall syfta till att besvara frågor kring hur man kan utveckla dagens praosystem, kopplingen mellan skola och näringsliv samt hur denna samverkan kan bidra till elevers entreprenöriella förmågor och egenskaper. Eventuellt flera arbeten kan genomföras i detta uppdrag där ett arbete kan syfta till att utveckla ett nytt koncept och ett kan genomföra undersökning av hur näringslivet önskar samverka med skolan på ett bra sätt. Kan ev. bli två arbeten.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.