Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-06

STÖTFÖRLOPP OCH SKADEMEKANISK ANALYS AV HÖGHÅLLFAST STÅL, 2 KOPPLADE EXJOBB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
2 st examensarbeten på SSAB Oxelösund AB (Världsledande tillverkare av höghållfast stål)


Bakgrund
Tidigare erfarenheter, beräkningar och tester har visat att lätta strukturer av höghållfast stål klarar stötar från mycket tunga kroppar genom en kombination av den höga sträck och brottgränsen samt konstruktionens flexibilitet. Randvillkorens inverkan på dessa förlopp är dock ej undersökt i detalj. Det är rimligt att anta att randvillkoren har en mycket stor inverkan på om plasticering och brott sker eller inte. Det har dessutom visat sig att storleken på FEM-nätet påverkar resultatet av de skademekaniska beräkningarna.2 Uppdrag

• Examensarbete nummer ett handlar om att genom FEM-modellering undersöka hur randvillkoren påverkar skadans storlek i den zon där stöten sker.

• Examensarbete nummer två handlar om att utreda hur resultatet från den skademekaniska analysen påverkas av elementstorleken.

Resultaten av examensarbetena bör kopplas samman genom att ett praktikfall i form av en större struktur analyseras där både hänsyn till randvillkor och skademodellering görs.


3 Avgränsning

Studien kommer att infatta material med en sträckgräns på 900 MPa eller högre. Plåttjockleken ska ligga mellan 3 mm till 12 mm.

4 Mål
Skapa förståelse för randvillkorens inverkan på stötförlopp i höghållfasta stålkonstruktioner, och om möjligt ta fram empiriska samband.

Skapa förståelse för och ta fram samband för hur elementstorleken påverkar skademodelleringen vid stötförlopp.

Koppla resultaten av examensarbetena i ett praktikfall.


Övrigt
Modelleringen kommer att ske med preprocessorn FEMAP och analysen med hjälp av beräkningsprogrammet LS-DYNA.

Examensarbetena kommer att ge stor kunskap i avancerad FEM-analys.

Bostad kan anordnas på orten.

5 Lämpliga studieinriktning/ förkunskaper

Hållfasthetslära, civilingenjörsnivå.

6 Organisation


Uppdragsledare/ kontaktperson:

Namn: Nicklas Bylund
Tel: 0155 – 255308

Email: [email protected]
Postadress: 613 80 Oxelösund


7 Tidsplan

Hösten 2007, start efter överenskommelse
Omfattning motsvarande 20 poäng per examensarbete
Projektplan utformas i tillsammans med examensarbetarna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.