Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Operatörspanel för styrning av ett flexibelt monteringssystem vid montering av ett prototypflygplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Linköpings universitet vid avdelning för Produktionsteknik har utvecklats ny revolutionerande teknik för att sänka kostnad och ledtid vid själva monteringsarbetet av flygplan. Forskningen har under flera år bedrivits tillsammans med SAAB Flyg i Linköping. Det som utvecklats forskningen är en flexibel fixtur som gör det möjligt att ställa om. Ett flygplan byggs i flera olika steg. Normalt används stela (svetsade) fixturer. När nu SAAB står i startgroparna att bygga en prototyp som bara byggs i ett enda exemplar skulle vid den traditionella byggsättet kräva flera olika stela fixturer. I den flexibla lösningen byggs samtliga byggsteg i en och samma rigg.

Ansvarig för industrialiseringen av denna tekniken görs av DELFOi. Henrik Kihlman som både är examinator för uppdraget och projektledare för industrialiseringen tänkte initiera några olika uppdrag som jobbar sida vid sida med industrialiseringsprojektet som pågår fram till jul 2007.

Detta uppdrag handlar om att medverka vid framtagningen av en operatörspanel. När en operatör placerar in och justera de flexibla fixturenheterna tittar han/hon på en bildskärm som visar grafik för hur denna skall manipulera fixturen. Ett mätsystem är fokuserat mot den justerbara punkten där en algoritm beräknar skillnaden mellan den mätta positionen och den önskade och skillnaden visas på operatörspanelen.

Uppdraget i detta exjobb skall behandla följande.
- Från en tidigare algoritm skriven i Matlab överföra det till en kompilerad programvara skriven i Visual Basic
- Resonera vad en operatör behöver se för att så tydligt som möjligt hjälpa till vid inställningsförfarandet
- Skapa ett snitt mellan CAD systemet där information om börpunkterna till de flexibla fixturenheterna definierats
- Skapa ett snitt mot mätsystemet som är kopplat till den dator som driver operatörspanelen
- Resonera vilken hårdvara som lämpar sig som operatörspanel. Operatören borrar i kolfiber då kolfiberdamm leder ström och kan vara problematiskt med vanliga standarddatorer. Kanske en tablet-PC är lämplig ur mobil synpunkt.
- Medverka vid den fysiska uppbyggnaden av en fysisk demonstrator för att utvärdera tekniken
- Jobba tillsammans med personal från DELFOi och SAAB för att på bästa sätt skapa en användarvänlig arbetsmiljö vid inställning av den flexibla fixturen.

Sökande bör ha programmeringsbakgrund (Y, D, eller M med datainriktning). Uppdraget genomförs vid instutitionen IEI vid Linköpings universitet. Utomstående studenter från LiU får söka, men examination kommer ske av undertecknad på IEI. Ersättning för uppdraget erbjuds enligt standard för exjobb vid IEI. Uppdraget påbörjas snarast och varar 20 veckor.
Mer information konceptet finns här:
http://henki2.ikp.liu.se/indus-flexaa/

Kontakta:
Henrik Kihlman
[email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.