Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Dokumentstyrning i projekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetsbeskrivning
Att driva ett projekt kan ofta innebära en dokumentflora som är avsevärt avvikande från gängse verksamhet och därför kräver omfattande projektinterna regelverk.

Tanken med detta examensarbete är att utveckla en stödmodell för dokumentstyrning i projekt. Stödmodellen ska genomlöpa hela projektlivscykeln, från offertstadier och fram till överlämning av projektarkiv till förvaltande linjeverksamhet.

• Modellen ska ge stöd för hantering av egenproducerade dokument, inkommande externa dokument samt underleverantörsdokument.
• Modellen ska inkludera diarieföring, mallar, produktion, distribution, arkivering, ändring, sekretessklassning etc.
• Modellen ska även ta hänsyn till andra stödprocesser, såsom konfigurationshantering, affärsprocess etc.

Klassificering av dokumenten för utsökning av information är en viktig komponent. Versionshantering och informationsspridning är också begrepp som ska hanteras inom projektet och som behöver stöd.

Framtagning av krav för verktygsstöd till de olika faserna i dokumentstyrningen är också tänkt att ingå i arbetet. Eventuellt kan utvärdering av befintliga verktyg på marknaden göras mot kravbilden.

Som grund för modellen är det önskvärt att man utgår från någon etablerad dokumentstandard, ex SSEN 82045-1.

Det detaljerade upplägget av arbetet läggs upp tillsammans med företagets handläggare.

Placeringsort Arboga.

Arbetet ska utföras under hösten 2007.

Högskolestuderande Kvalitetsteknik 10 p.

För mer information, kontakta:
Pär Säterlid
Tfn 0589-39 76 40

Åsa Henningson
Tfn 0589-811 03

Roland Pettersson (handledare)
Tfn 0589-828 22

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.