Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-13

Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensuppdrag – Tork Product Development and Launch
2007-06-27

Uppdragsbeskrivning:
Tork är ett ledande globalt varumärke för pappersprodukter och mervärdestjänster för kommersiella och industriella arbetsplatser, hälso- och sjukvårdsinrättningar, hotell och restauranger och andra offentliga institutioner. Det breda Tork-sortimentet omfattar bl a toalettpapper, handavtorkningsprodukter, servetter, torkdukar för industri och städ, och olika hygiendispensrar.
Kategori ”Washroom” ansvarar för en konkurrenskraftig produktportfölj, produktutveckling, konkurrentanalys, marknadsföring och lansering av nya proukter och koncept.
Inom ”Washroom” kommer vi att lansera en ny serie med produkter som kompletterar den befintliga produkt portföljen. Vi kan erbjuda ett arbete på ca 20 veckor med en komplett produktlansering – från idé till lansering – innehållande produktutveckling, marknadsundersökning, bench marking och marknadsplan.


Examens arbetet är att:
Planera och förbereda lanseringen av ett nytt koncept inom kategori ”Washroom” genom att
• Kartlägga konkurrenter inom Europa och Nord Amerika. Detta komer främst ske genom internet research, telefon intervjuer och diskussion med interna beslutsfattare och besök/samtal med utvalda leverantörer och kunder. En del resor kan krävas inom Europa
• Tillsammans med avdelningen Product Development & Innovation utveckla och föreslå ett sortiment med utgångspunkt i kartläggningen av konkurrenter och interna önskemål samt övergripande strategi. Trendanalyser, designanalyser och marknadsundersökningar finns att tillgå för att fatta beslut.
• Fastslå grunderna och påbörja strategi arbetet för detta nya koncept. Detta inbegriper sälj- och marknadsstrategi samt marknadsplan för de kommande 5 åren. Resultatet skall vara ett komplett strategi dokument som ingår i SCAs övergripande strategi.
• Utveckla en lanseringsplan inklusive tidsplan, marknadsmaterial, prissättning och kommunikation med samtliga lokala säljbolag i 40 länder.


och ska leda till …
Lansering av ett nytt produktkoncept i Europa 2008 och övriga världen 2009. Syftet är att stärka vårt totala erbjudande och därigenom försvara och utveckla befintliga kundavtal och vinna nya affärer.

Kontaktperson är …

Fredrik Pamp, Category Product Manager
SCA Tissue Europe
Tel 0705-430 744, 031- 746 07 44
[email protected]

1. Företaget - uppdragsgivaren:
SCA Tissue Europe, som utgör en del av den svenska SCA gruppen, har ca 7500 anställda och en årsomsättning på 2,1 miljarder Euro 2004. SCA:s varumärken inbegriper bl a Tork, Zewa, Velvet, Edet, Libresse, Libero, Tena och även dagligvaruhandelns egna varumärken. Läs mer på www.tork.se och www.sca.com.
Resor inom främst Europa kommer krävas för att utföra detta arbete. All kommunikation bör ske på engelska. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med den Europeiska ledningsgruppen som finns tillgänglig för support och handledning.

2. Bakgrund
SCA och Tork har idag en mycket stark ställning på alla marknader. Denna lansering syftar till att ytterligare stärka denna konkurrenskraft och erbjuda kunderna ännu mer värde genom att vara en helhets leverantör.
Vad för produkter inom denna kategori finns på marknaden idag? Vad är bra och vad är dåligt med avseende på kvalitet, möjlighet att köpa in som ”Turn Key Solutions” och pris?
Hur använder sig konkurrenterna av denna produkt kategori för att stärka sin ställning på marknaden? Vilken nivå av produktutveckling ligger bakom och kan förväntas i framtiden?
Hur många produkter bör lanseras och vilka egenskaper ska de ha med hänsyn till kunders förväntningar, konkurrenter och pris?
Vem ska tillverka och leverera produkterna?
Hur bör detta ingå i den övergripande strategin och hur skapar man en bärbar marknadsplan för detta nya koncept?


3. Beslutssituation
Vilket syfte har man med beslutet/uppdraget? Vad vill man uppnå?
Syftet är att planera och genomföra en fullständig produktlansering, från idé och utvec

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.