Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-13

Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
kling till att produkterna är tillgängliga på marknaden.
 Hur långt man kan förväntas nå med detta under 20 veckor kommer diskuteras med intressenterna och därefter anpassa uppdraget i storlek och innehåll efter kompetens och intresse.

4. Mål
Ett starkt och attraktivt produktsortiment erbjuder kunden en helhetsleverantör. Detta underlättar kundens egna upphandlingar och stärker Tork som leverantör.
Lanseringen kommer att genomföras med uppsatta volymmål för produkterna som ska nås inom angiven tidsperiod. Volymmål kommer att sättas med input från samtliga lokala säljbolag och mätas genom säljstatistik.
Kvalitativa mål kommer anges med utgångspunkt från kundtillfredsställelse och upplevelsen av SCA och Tork som helhetsleverantör inom kategorin ”Washroom”.
Lanseringsplan, marknadsplan och strategi ska levereras som färdiga dokument.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.