Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-12-19

Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cinnober Financial Technology utvecklar och driver datorbaserade handelssystem för värdepappersmarknadsplatser som börser och banker. Exempel är American Stock Exchange (AMEX) i New York, London Metal Exchange (LME) i London och Borsa Italiana i Milano. Reglerna för börshandel håller på att ändras och detta öppnar upp möjligheter för helt nya typer av börser. Cinnober blev nyligen vald som teknikleverantör till BOAT-konsortiet, som är ett ledande initiativ i Europa inom detta område lett av nio stora investeringsbanker.
Prestandakraven för handelssystem ökar kraftigt på grund av mer och mer datorbaserad handel. Till exempel AMEX hanterar runt 100-200 miljoner kvoteringar per dag med millisekundsvarstider. Systemen måste vara extremt driftsäkra eftersom hela börsen kan stängas ner vid problem. Systemen kommunicerar uppgifter som priser och avslut över hela världen, vilket ställer stora krav på nätverk och kommunikation. Sammanfattningsvis är IT-baserade handelsystem ett enormt utmanande område som kräver spetskompetens inom datorteknik såväl som stora kunskaper i finansiell marknadsutveckling.
Cinnober har cirka 100 anställda varav flertalet är civilingenjörer med stor erfarenhet inom datorteknik och handelssystem. All utveckling sker i Java.

• Vi jobbar effektivt med agila metoder och är mycket duktiga på att hantera förändring – en nyckelfaktor för att lyckas med den typ av projekt vi driver.
• Vi är oerhört snabbrörliga och flexibla, har korta beslutsvägar och stor öppenhet internt.
• Vi är enormt duktiga på att snabbt sätta oss in i vad kunden behöver, och att snabbt initiera och genomföra komplicerade utvecklings- och leveransprojekt.

All utveckling sker vid kontoret på Kungsholmen i Stockholm.
Vi har tagit fram fyra stycken möjliga examensarbetesprojekt inom data och systemteknik i ett led att undersöka och utveckla nya lösningar. Det finns även möjlighet att själv detaljpåverka inriktning av exjobbet efter egen kompetens och intresse. Handledarna är seniora utvecklare på företaget. Cinnober är inne i ett mycket expansivt skede och det finns goda möjligheter till anställning efter avslutat exjobb.
Beskrivningar

1. Realtidsjava. Cinnobers system är affärskritiska med höga krav på prestanda både när det gäller kapacitet och snabba svarstider. Nuvarande produkter är baserade på en nogrann optimering av Sun Java SE 5.0. Ett problem är garbage collection, som gör att det ar svårt att få helt jämn realtidsprestanda. En realtids-jvm skulle därför vara mycket intressant, men ett arbete krävs för att se om det passar Cinnobers produkt. Detta projekt kommer att ske i dialog med Institutionen för datavetenskap i Lund som är mycket långt framme i forskningen inom detta område.

2. Undersökning av existerande JVM-teknik. Det finns flera alternativa JVM produkter, som t.ex. Jrockit. En fråga är om Sun's Hotspot är den bästa för Cinnobers System? Vilka övriga JVM:er finns på marknaden? Finns det andra kanske mer experimentella JVM:er som verkar lovande? Vilka egenskaper hos JVM:en är de viktigaste för Cinnobers applikation? Är det GC, jit-kompilering eller något annat? Finns det några kombinationer av hårdvara, operativsystem och javaversion som är bättre än andra? Till exempel skulle AMD64 + Solaris + JRockit vara bättre än Sparc + Linux + Hotspot? Här krävs dels en inventering av vilka möjligheter som finns och av vilka krav som finns, och till sist en utvärdering av möjligheterna enligt kraven. Stabilitet och support är väldigt viktiga här.

Ovanstående två projekt är nära kopplade och vi ser gärna två exjobbare som gemensamt jobbar inom JVM området. Lämplig bakgrund är D, IT eller E med inrikting mot programvarukonstruktion.

Kontaktpersoner är Magnus Melander [email protected], och
Johannes Keukelaar, [email protected]

3. Verktyg för Garbage Collection-simulering. Målet med detta exjobb är att ta fram en metod och simulator för jämförelse av Garbage Collection (GC) -beteende

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.