Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-23

Kartering, modellering och simulering för ny indunstning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

Till Billerud Skärblacka AB söker vi nu studenter till följande exjobb:

Exjobbsuppgift
Uppgiften är att göra en förstudie kring en ny indunstningsanläggning vid Skärblacka Bruk. Förstudien skall fungera som underlag till en eventuell förprojektering. Information som skall tas fram är bland annat:
• Indunstningskapacitet
• Energiprestanda, el och ångförbrukning, jämfört med befintlig anläggning
• Användningsområden för lutkondensat
• Förväntad/önskad renhet och temperatur på lutkondensat
• Rekommenderad processutformning
• Ekonomisk utvärdering

För att lösa uppgiften krävs en studie av berörda processer på bruket samt kontakter med indunstningsleverantörer.
Önskvärt är också att inom ramen för exjobbet uppdatera modellen av befintlig indunstning i modellerings- och simuleringsprogrammet Evapolund, samt skapa modeller för en framtida anläggning.

Bakgrund och syfte
Befintlig indunstning är ålderstigen och komplex. Vissa delar är i dåligt skick med akut renoveringsbehov för att säkerställa nuvarande produktionskapacitet. Energiförbrukningen av både el och ånga är betydligt högre jämfört med en modern indunstning. Med högre renhet på lutkondensaten öppnas nya vägar att använda dessa i olika processavsnitt som inte kan göras idag. Det finns en modell av befintlig indunstning i modellerings- och simuleringsprogrammet Evapolund. Modellen behöver verifieras. Genom att bygga motsvarande modell för en ny anläggning kan olika driftsfall utvärderas.

Omfattning och start
Arbetets omfattning är 20 poäng.

Lämplig bakgrund
Civilingenjör M, K eller motsvarande.

Handledare
Ola Åkesson, avdelning Processutveckling, 011-24 55 83

Ansökningstid
Ansökan senast 10 augusti 2007 till

Billerud Skärblacka AB
Human Resources Annika Grandin
617 10 Skärblacka
011-24 55 47
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.