Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-23

Utredning och kartläggning av bakterietillväxt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

Till Billerud Skärblacka AB söker vi nu studenter till följande exjobb:

Exjobbsuppgift
Att utreda och kartlägga bakteriesituationen i tillverkningsprocessen av papper på Skärblacka Bruk, samt ge förslag på förbättringsarbete och åtgärder. Detta genom att:
• Utreda och kartlägga var i systemet det förekommer bakterier och var tillväxt sker. Analys enligt befintlig metod.
• Utreda och eventuellt implementera ny analysmetod för sporer.
• Kartlägga olika rengörings- och vattenreningstekniker genom kontakt med leverantörer och övriga bruk.
• Optimera doseringen av befintligt bekämpningsmedel.

Bakgrund och syfte
Vid Billerud Skärblacka AB finns totalt fyra pappersmaskiner. Analyser med avseende på bakterier i vatten och papper genomförs kontinuerligt. Under vissa perioder förekommer förhöjda bakteriehalter. Om dessa bakterier härrör från vattensystemet eller från tillväxt i tankar är inte fastställt. Syftet med exjobbet är att kartlägga bakteriesituationen samt att ge förslag på förbättringsarbete.

Teknisk information
Skärblacka Bruk tar sitt färskvatten från Motala ström. Vattnet genomgår mekanisk rening (MR) och kemisk rening (KR). Vattnet som används i pappersbruket har olika uppvärmningsgrad där 0 står för ouppvärmt och 45 står för uppvärmt till ca 45ºC. Följande vattenstammar förekommer i pappersbruket: MR0, MR45, KR0 och KR45. Vattnet används bland annat som:
• spädvatten i massan
• spritsvatten på pappersmaskinen
• vatten för kemikalieberedning

Omfattning och start
Arbetets omfattning är 20 poäng, påbörjas hösten 2007.

Lämplig bakgrund
Teknisk biolog, Biolog, Högskoleingenjör, alternativt civilingenjör med inriktning mot bioteknik.

Handledare
Helén Gustafsson, avdelning Processutveckling, 011-24 57 34

Ansökningstid
Ansökan senast 10 augusti 2007 till:

Billerud Skärblacka AB
Human Resources Annika Grandin
617 10 Skärblacka
011-24 55 47
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.