Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-20

Optimering av framtida separatmalning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

Till Billerud Skärblacka söker vi nu studenter till följande exjobb:

Malningsoptimering för kommande separatmalning
Ta fram ett underlag för kommande malningsstyrning för PM7 vid Skärblacka bruk. Underlaget skall bygga på malning av barr- och lövmassa i labbskala med olika malenergier. I uppgiften ingår det att analysera sambanden mellan resultat från pappersprovningen och malningsförfarandet samt ge förslag på malstyrning.

Bakgrund och syfte
För PM7 vid Billerud Skärblacka AB pågår ett investeringsprojekt som bland annat omfattar ombyggnad av mälderiet. Det innebär att fiberråvarorna i form av barr- och lövmassa kommer att malas separat och inte tillsammans som idag. För att nå högt ställda kvalitetskrav krävs att fiberråvarornas egenskapspotential utnyttjas fullt ut.

Teknisk information
PM7 vid Skärblacka tillverkar specialpapper för flera olika applikationer. Andelen långfiber/kortfiber i kombination med malning ger pappret dess önskade egenskaper. Efter ombyggnationen kommer det vara möjligt att mala långfiber och kortfiber på olika sätt vilket innebär nya utvecklingsmöjligheter och tillvägagångssätt för de olika papperskvaliteterna.

Omfattning och start
Arbetets omfattning är 20 poäng, påbörjas hösten 2007.

Lämplig bakgrund
Civilingenjör med inriktning mot pappersteknik eller motsvarande.

Handledare
Annika Dahlberg, avdelning Processutveckling, 011-24 55 57

Ansökningstid
Ansökan senast 10 augusti 2007 till Personalansvarig

Annika Grandin
Billerud Skärblacka AB
617 10 Skärblacka
011-24 55 47
[email protected]
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.