Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-22

Avfallshantering - Bostadsrättsföreningen Blåsut

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Bostadsrättsföreningen Blåsut
Bostadsrättsföreningen (Brf) Blåsut i Majorna har 561 lägenheter utspridda i tre olika
områden: Kabelgatan, Gröna gatan och Blåsutgatan. Brf Blåsut är en HSB förening.
Bransch: Bostäder/fastighet
Ort: Göteborg
Uppgift:
Brf Blåsuts bostäder är olika stora och har också olika möjligheter att utveckla sin sophantering.
Idag har hela föreningen sopnedkast. För att hitta bästa lösningen för förening
vad gäller avfallshanteringen behövs säkert flera alternativ, särskilt anpassade för varje
fastighet. Dessutom upptar sophanteringen mycket tid och kraft för fastighetsskötarna
och en förbättring ur arbetsmiljöperspektiv för deras del är önskvärd. Arbetsmiljön för
sophämtarna behöver också förbättras.
Brf Blåsut skulle behöva hjälp med följande:
En kartläggning av förutsättningar och en rekommendation till bästa lösning för varje
fastighet.
Frågeställningar
• Hur ser förutsättningarna ut i fastigheterna idag?
• Vad kan man göra för att utveckla sophanteringen utifrån nuvarande
förutsättningar? (förslag till lösningar)
• Vad skulle det kosta?
• Vad är mest kostnadseffektivt, att föreningen komposterar själva eller
kompostering hos Renova?
• Om föreningen komposterar själva - vad gör de med jorden på vintern?
• Kommande lagförslag som påverkar bostadsrättsföreningen?
Inom ramen för projektet ser föreningen gärna att en enkätundersökning genomförs
bland delägare angående deras inställning till att sortera sopor.
Avgränsningar görs i samråd med bostadsrättsföreningen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.