Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-20

Miljökrav vid Upphandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Chalmers
Chalmers satsar på hållbar utveckling. Vi har kommit långt när det gäller forskning och utbildning och vår målsättning är att också leva som vi lär. Vi strävar efter att systematiskt minska vår samlade miljöbelastning och försöker få miljö- och uthållighetshänsyn att genomsyra hela verksamheten.
Bransch: Transport
Ort: Göteborg
Uppgift:
Chalmers köper idag produkter och tjänster för 400 miljoner kronor per år. Här finns det alltså många hållbarhetspoäng att tjäna. Vi har möjlighet att påverka våra leverantörer. Vi skulle vilja ha din hjälp att hitta effektiva metoder att ställa skarpare miljökrav vid olika upphandlingar.

Vi vill dels förbättra de generella miljökraven i våra mallar för
anbudsförfrågningar, dels hitta effektiva krav för specifika produkter. Det kan handla om allt från frukt och kaffebröd till långväga flygresor. Att Chalmers omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) ger förhoppningsvis arbetet en liten extra krydda.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.