Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Expansion av hamnverksamhet, igenslamning av hamnbassänger, och landhöjning gör att stora mängder muddermassor årligen måste hanteras i Sverige. Utsläpp från omgivande industri och hamnverksamhet har under årens lopp förorenat stora volymer sediment. Vi står inför problemet att hantera dessa massor (rena och förorenade). Stabilisering och solidifiering (S/S) av muddermassor är ett spännande exempel på ny teknik med stor potential då den är kostnadseffektiv och kan skapa exploateringsytor i vattennära och ofta eftertraktade områden och samtidigt skydda miljön.

Examensarbetet avser att med hjälp av miljösystemanalys studera och analysera miljö- och resurspåverkan av att hantera muddermassor i olika applikationer inom ramen för S/S-tekniken. Examensarbetet är en del av ett större FoU-projekt som sker i samverkan mellan Ecoloop, SGI, Cementa, Merox, Ramböll och Skanska.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av miljösystemanalys studera och jämföra miljöpåverkan av att i olika applikationer hantera muddermassor och sediment genom stabilisering/solidifierings-tekniken.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

1. Definiering av alternativa metoder för stabilisering och solidifiering av muddermassor.
2. Bedömning av S/S-metoderna genom miljösystemanalys i en eller flera fallstudier.
3. Tolkning av resultaten.

Förväntat resultat
Examensarbetet förväntas ge input, till framtida miljöbedömningar vid beslutsfattning, om miljö- och resurspåverkan i samband med stabilisering och solidifiering av muddermassor.

Kontaktperson
[email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.