Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-04-17

Hur ska Aeroseum göra för att behålla sina volontärer?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stiftelsen Aeroseum driver sedan våren 1999 ett projekt att i evenemangsstaden Göteborg vid Säve flygplats, Göteborg City Airport, bevara tidigare militära berganläggningar som ett underjordiskt,
levande flygmuseum, ett flygupplevelsecenter - AEROSEUM. I denna flyghistoriska kulturanläggning ska flygets historia och utveckling visas - från Ikaros till dagens moderna flygplan, helikoptrar och andra flygande farkoster, såväl civila som militära, nationella och internationella.

I dagsläget är arbetet med events och arrangemang mot företag och organisationen i fokus men målet är att erbjuda en bredare verksamhet även mot andra målgrupper. Läs mer på: http://www.aeroseum.se

Aeroseum har femton personer anställda och runt 100 aktiva volontärer. Verksamheten är mycket beroende av engagerade volontärer. Totalt har runt 300 volontärer utbildats men långt ifrån alla är aktiva idag.

För oss är det viktigt att skapa en relation till volotärerna och att kunna lita på dem. Vad vi nu vill ha hjälp att ta reda på är hur vi kan jobba för att behålla våra volontärer i verksamheten? Hur får vi rätt personer att stanna kvar hos oss? Och hur ser balansen ut mellan hur många vi utbildar och hur många vi klarar av att ta hand om? Det
handlar snarare om kvalitet och relationer på långsikt än att utbilda så många som möjligt.

Man kan tänka sig att studenten/studenterna kartlägger hur arbetet med volontärerna ser ut idag och baserat på det kommer med konkreta förslag till förbättringar och riktlinjer över hur arbetet med volontärer kan se ut. Upplägget utformas i samråd med studenten/studenterna.

Vi letar efter självgående, initiativtrika studenter som är
intresserade av området. Kontakta oss om du vill veta mer!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.