Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-17

Kartläggning av Astra Techs utsläpp av klimatpåverkande gaser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget:
Astra Tech utvecklar, tillverkar och marknadsför medicinska implantat och avancerade sjukvårdsprodukter för engångsbruk. Målet med produkterna är att förbättra vården för patienterna, förenkla arbetet för sjukvårdspersonalen och minska den totala vårdkostnaden.

Grunden till dagens Astra Tech lades redan i slutet av 1940-talet. Sedan dess har företaget på nära håll följt sjukvårdens utveckling. Idag har Astra Tech ett växande sortiment av specialiserade sjukvårdsprodukter och en högteknologisk produktionsanläggning. Verksamheten är fokuserad kring medicinska produkter och implantat inom terapiområdena urologi, odontologi, kirurgi och radiologi.

I företaget arbetar man för en effektiv styrning och övervakning av företagets utsläpp till luft och vatten. För att minimera verksamhetens påverkan på människa och miljö investerar Astra Tech betydande resurser till förebyggande åtgärder inom hela miljöområdet.

Bakgrund:
Klimatfrågan har identifierats av flera stora politiker som vår tids ödesfråga - samhället behöver minska beroendet av fossila bränslen och näringslivet fyller en nyckelposition i detta. Klimatneutralisering har på senare tid dykt upp som ett växande begrepp där företag sätter ambitiösa klimatmål och köper utsläppsrätter för de utsläpp som inte täcks av egna åtgärder.

Uppgift:
För att kunna sätta klimatmål för Astra Tech, måste företaget ta reda på hur de ligger till vad gäller utsläpp av klimatpåverkande gaser. Inledningsvis ska en kartläggning av företagets utsläpp/ klimatpåverkande aktiviteter från anläggningen i Mölndal göras för att ta reda på hur mycket CO2 företaget släpper ut. Därefter ska förslag på vad företaget kan göra för att minska sin klimatpåverkan tas fram, mål formuleras samt analys göras huruvida företaget bör ta initiativ för att bli ett klimatneutralt företag.

Bland Astra Techs betydande miljöaspekter återfinns energiförbrukningen som en punkt. Det är därför relevant att även ta upp klimatpåverkan från verksamheten som en aspekt inom denna miljöaspekt.

Studenten som utför projektet bör ha goda kunskaper inom miljö och intresse för energifrågor. Det kommer att finnas möjlighet att sitta på företaget.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.