Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Biokeramer för dentala och ortopediska implantat

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet är ett samarbete mellan forsknings- och utvecklings-bolaget DOXA AB (hemsida www:doxa.se) och avdelningarna för oorganisk kemi och strukturkemi vid Stockholms universitet.

Biokeramer baserade på kalciumaluminathydrater används som tandfyllnadsmaterial och ortopediska implantat. Det viktigaste utgångsmaterialet för framställningen av hydraten är kalciumaluminatet CaAl2O4, som tillverkas från Al2O3 och CaO eller CaCO3 genom högtemperatureaktion. Egenskaperna hos det framställda kalciumaluminatet (CaAl2O4) är beroende av processparametrar som kvalitet på startmaterialen, val av dispergeringsmedium vid blandning och temperaturprofil för värmebehandlingen.

Examensarbetet omfattar en studie av högtemperatursyntes av CaAl2O4 från Al2O3 och CaCO3. Studien innefattar att undersöka hur fassammansättning och mikrostruktur hos produkten varierar med olika applicerade processparametrar. Karakterisering av materialen kommer huvudsakligen att ske med pulverröntgendiffraktion, svepelektronmikroskopi med elementanalys, samt hanteringsegenskaper.

Arbetet omfattar 20p och kommer att i huvudsak att utföras vid Doxa AB i Uppsala samt på avdelningarna för oorganisk kemi och strukturkemi vid Stockholms universitet och kan påbörjas under hösten 2007.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.