Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-12

Analys av behovet vid produkt- och affärsutveckling bland entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Innovatum AB är ett stiftelseägt företag med större företag och offentliga aktörer som ägare. Inom Innovatum bedrivs komplexa utvecklingsprojekt med parter från både industri, mindre företag och högskola. I Inkubatorn på Innovatum teknikpark, får innovatörer och entreprenörer hjälp med att utveckla sin idé inom följande tre fokusområden: audiovisuell teknik, produktionsteknik och energi- och miljöteknik . Innovatören får bl. a. hjälp med professionell rådgivning genom processens alla delar samt tillång till kontorslokaler.

Läs mer om Innovatum och Innovatum Inkubator på http://www3.innovatum.se

Bakgrund:
Innovatum Inkubator har lång erfarenhet då det gäller att stötta innovatörer och entreprenörer med idéer inom audiovisuell teknik och produktionsteknik och är väl insatta i de processer och omständigheter som ofta är förenade med nyföretagande inom dessa ämnesområden. Innovatörer inom miljöteknik har dock en annan verklighet med andra processer och behov än ovanstående ämnesområden. Innovatum Inkubator vill därför utreda de behov som innovatörer och entreprenörer inom energi- och miljöteknikbranschen har för att bättre kunna serva och stötta dem.

Uppgift:
Den aktuella uppgiften är att identifiera och analysera behov som innovatörer/entreprenörer inom energi- och miljöteknikområdet har beträffande produkt- och affärsutveckling samt att utifrån innovatören/entreprenörens perspektiv konkretisera hur en företagsinkubator bäst kan besvara dessa behov.

Arbetet genomförs förslagsvis genom intervjuer (ev. även enkätundersökning) samt litteraturstudier inom området.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.