Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-30

Juridiska bestämmelser om rötrester

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hushållningssällskapet är en regionalt baserad kunskapsorganisation, som bl.a. arbetar med rådgivning och konsultverksamhet inom ämnesområdena lantbruk, mat, fiske, trädgård, miljö och landsbygdsutveckling.

Bakgrund:
Projektet Biogas i Brålanda drivs bl.a. av Hushållningssällskapet Väst och Innovatum Teknikpark samt Vänersborgs och Melleruds kommun. I projektet samordnas byggnationen av, och infrastruktur kring ett flertal gårdsbaserade biogasanläggningar. I projektet är kretsloppstänkandet centralt, varför rötresten, en högvärdig gödsel som blir kvar då gödsel och organiskt avfall är färdigrötat, utgör en viktig del.

Dock medföljer juridiska svårigheter i och med användandet av rötrest som gödsel på odlingar för livsmedelsproduktion. I lagen, som från början utformats för att tillse de omständigheter som gäller vid rötning av avloppsslam (mänskliga fekalier och urin), finns en hel del oklarheter och utrymme för tolkningar.

Uppgift:
Hushållningssällskapet vill ha hjälp med att reda ut de juridiska omständigheterna och tolkningsmöjligheter som finns kopplat till hanterandet och användningen av rötrester från gårdsbaserad biogasproduktion.
Följande frågeställningar föreslås:

1.Utredande av regelverket kring hygienisering av slakteriavfall och andra organiska material från livsmedelsindustrin för behandling vid biogasanläggning på gården.

2.Utredande av regelverket vid hantering av organiskt avfall vid biogasanläggning på gården i närhet av djurproduktion.

3.Utredande av regelverket för samrötning av gödsel vid gemensamma biogasanläggningar.

4.Översiktlig kartläggning om vilka bestämmelser som några av större livsmedelsföretagen har för spridning av rötrester och bakomliggande orsaker till bestämmelserna.

Uppgiften kan justeras och omformuleras i samråd med Hushållningssällskapet väst  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.