Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-10

Utveckling av användbar prognosticeringsmetod för provflödena inom Laboratoriemedicin i Östergötland

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning av LMC
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland (LMC) är en länsövergripande produktionsenhet inom Landstinget i Östergötland. LMC bedriver verksamhet inom samtliga länsdelar, vilket omfattar sjukhusen i Motala och Norrköping samt Universitetssjukhuset i Linköping. Vidare bedriver LMC verksamhet inom flertalet av landstingets ca 40-tal vårdcentraler. LMC har ett bassortiment av analyser som utförs vid våra Laboratorieservice-enheter på sjukhusen och av våra laboratorier på vårdcentralerna. Samt ett specialsortiment som utförs på våra olika speciallaboratorier. Totalt har LMC ca 500 medarbetare och omsätter ca 350 Mkr.

Inriktning/syfte
Examensarbetets huvudsyfte är att finna en framtida användbar prognostiseringsmetod för efterfrågan vid något/några av LMC:s laboratorier. Arbetets omfattning kommer att utformas i samråd med handledare och aktuella laboratoriechefer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.