Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-10

Jönköping Energi, Kraftvärmeverk - analys av orsaker till beläggningsbildning och korrosion i överhettare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Jönköping Energi är samlingsnamnet för kommunens tre energibolag, Jönköping Energi AB, Jönköping Energi Nät AB och Huskvarnaåns Kraft AB. Vi förser 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla och fiberoptiskt bredband. Vår energiomsättning är 1600 GWh/år. Bolagen omsätter en miljard kronor per år och vi är 195 anställda.

Produktionsenheten producerar fjärrvärme, fjärrkyla, ånga i olika anläggningar samt el via vattenkraft, vindkraft och ångturbiner. Under förra året startade vårt avfallseldade kraftvärmeverk på Torsvik.

Examensarbete: Analys av orsaker till beläggningsbildning och korrosion i överhettare. Vid förbränningen bildas beläggning och korrosion i pannan. Målet är att minska drift och underhållskostnaderna genom olika analysmetoder.

För mer information kontakta kemiingenjör Agata Zietek tel 036-103208


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.