Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-01-20

Skyttresultat presenterat i web-miljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saab Bofors Dynamics arbetar med utveckling och produktion av högteknologiska försvarsprodukter. Verksamheten omfattar militära robot- och pansarvärnssystem. Sensorer som bygger på tekniker som radar, IR, laser etc. ingår i våra vapensystem. Saab Bofors Dynamics har en lång historik med många exportframgångar, och exportmarknaden får en växande betydelse framöver. Internationellt positionerar vi oss i flera viktiga europeiska samarbetsprogram på robotområdet.


Examensarbete: Skyttresultat presenterat i web-miljö
Ämnesområde: Databas, Web-design

Bakgrund:
Vid utbildning/träning med simulatorer samlas en mängd data över skyttens resultat. Detta är inte enkelt överskådligt via data-filer eller Excell blad. Detta bör i stället presenteras i en web-miljö, där respektive skytts resultat kan ses överskådligt, eller i detalj.

Arbetsbeskrivning
I detta examensarbete skall två delar implementeras och testas. Användning av SQL databas (exv. Postgre eller MySQL) för lagring av skyttens resultat, samt presentation i Explorer eller liknande (exv med PHP eller Java).
Metoderna som skall demonstreras och dokumenteras.

Kvalifikationer
Lämplig studieinriktning: IT eller Datateknik med inriktning mot web-design och databas hantering.
Tjänstgöringsort: Karlskoga
Antal studerande: 1-2
Lämplig tidpunkt: Start augusti 2007
Tidsomfattning: 20 veckor
Form av redovisning: Skriftlig och muntlig


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.