Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Effektiv IR (Investor Relations)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Frågeställning:
Idag är kommunikation och dialog med de finansiella marknaderna av största vikt för ett noterat bolag. Kraven på bolagens finansiella rapportering ökar dessutom, bl.a. pga nationella och internationella regelverk som t.ex. Sarbanes Oaxley (SOX) och IFRS. Detta leder till att de noterade företagens så kallade IR-avdelningar måste bli effektivare, bl.a. vad det gäller att sammanställa kvartalsrapporter och årsredovisning.

Exjobbet syftar till att bygga en prototyp baserad på Web Services som kommunicerar med Office-dokument lagrade i Sharepoint. Web Servicen ska baseras på XBRL-formatet (Extensible Business Reporting Language). Utöver prototypen bör exjobbet belysa hur en IR-avdelning arbetar idag med att sammanställa sina kvartalsrapporter och utifrån den nulägesbeskrivningen påvisa hur XBRL och Sharepoint kan effektivisera produktion av finansiell rapportering.


Organisation:
Olyfant arbetar med processeffektiviseringar och verksamhetsutveckling, främst mot den finansiella sektorn. Processeffektiviseringar åstadkoms i första hand med hjälp av Sharepoint och/eller XBRL.
Mer information om Olyfant återfinns under www.olyfant.se
Mer information om XBRL återfinns under www.xbrl.org och www.xbrl.se.
Ytterligare information om Sharepoint återfinns under www.microsoft.com/sharepoint

Utbildningsprofil:
Civilingenjör från I, D, E, F, M eller T med kunskaper/intresse kring Web Services samt gärna finansiella sektorn. Även högskoleingenjörer från motsvarande inriktningar och med samma kompetens/intresse är välkomna att söka exjobbet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.