Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-12-03

Järnvägens betydelse för företagsetableringar nu och i framtiden - är Örebro på rätt spår?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrunden är bl.a. att Örebro vill förbättra näringslivsklimatet, inom planeringen är vi osäkra på bevarande av industrispår samt hur viktigt det är att planera järnvägsanslutning för verksamheter i framtiden. Att anlägga ny järnväg är kostsamt. Vi kan förvisso ha reservat, men de konkurrerar också med verksamheter som vill använda marken på annat sätt.

Örebro vill vara ett logistikcentrum, hur kan vi skapa den bästa regionala lösningen?

Några frågeställningar:
Järnväg är det något att satsa på för Örebro?
Ska vi spara industrispår?
Hur viktigt är spåranslutning för företagen?
Hur ser trenderna ut, kommer det bli lönsammare med järnväg?
Finns det tankar på incitament, t.ex. politiskt, att alla företag som har med transport och lager att göra kommer krävas ha järnvägstransport?Hur väl stämmer det överens med hållbarhetsfrågor?
Kan vi planera mer strategiskt och flexibelt vad gäller plats för järnväg?
Var skulle heta lägen för järnvägsterminaler vara i Örebro?
Vilken balans finns i regionen med tanke på exempelvis Hallsberg?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.