Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-07

Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
OM RAMBÖLL
Koncernen har ca 5 300 engagerade medarbetare. Vi är en ledande teknikkonsult på den nordiska marknaden med verksamhet inom teknik, management och IT. Vi på Ramböll är övertygade om att kunskap bara har ett värde om den delas med andra. Därför, oavsett hur avancerade lösningar vi arbetar med, är vår målsättning mycket enkel. Att bidra och skapa bättre levnads- och arbetsförhållanden för fler människor på fler platser.

RAMBÖLLS STUDENTNÄTVERK
Employer Branding ligger i tiden för många företag, så även för Ramböll. Arbetsmarknaden kräver att vi är tydliga i vår kommunikation gentemot omvärlden och att vi tryggt och självsäkert kan förmedla vad vi står för och vilka vi är. Det är viktigt att kontinuerligt förstärka och utveckla våra rekryteringsstrategier för att säkra vår nuvarande och framtida kompetensförsörjning. För att fånga unga akademikers uppmärksamhet har ett studentnätverk startats inom Ramböll. Arbetet är i uppstartsfasen och vi är därför i behov av en marknadsanalys för att kartlägga nuvarande kännedom och attityder gentemot Ramböll som företag och arbetsgivare.

OM EXJOBBET
Vi söker nu en eller två studenter som under hösten 2007 vill genomföra en marknadsanalys bland studenter, främst inom tekniska utbildningar men också bland andra studenter. Syftet är att kartlägga Rambölls kännedom och status bland studenter. De frågeställningar vi önskar få besvarade är;

Hur väl känner studenter till Ramböll och vår verksamhet?
Hur uppfattas Ramböll?
Vad attraherar studenterna, dvs. vad värdesätter de främst hos sin framtida arbetsgivare?

Den slutgiltiga utformningen av examensarbetet fastställs i samråd med en handledare utsedd av Ramböll och handledaren från Universitet/Högskolan och vi hoppas att du/ni som utför studien har egna idéer och tankar kring upplägget.

Examensarbeten är viktiga för oss eftersom de genererar nytänkande och utveckling, vilket leder fram till nya innovativa processer som kommer Ramböll och våra kunder tillgodo. Vår svenska verksamhet har ca 1 200 medarbetare på över 30 orter, så chansen att vi finns nära dig och din högskola är ganska stor!

LÄMPLIG UTBILDNING
Marknadsföring, Organisation, Kommunikation, Företagsekonomi, Personal

KONTAKT
Är du intresserad av att skriva detta examensarbete, hör av dig till oss och berätta om dig själv, din utbildningsbakgrund och dina tankar kring exjobbet/uppsatsen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Johanna Lidehäll, tfn 08-615 60 34.

Varmt välkommen med din/er ansökan snarast, dock senast den 10 september 2007!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.