Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-06

Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank”

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Time Bank är ett samhällsverktyg som kan återuppbygga eller bygga sociala nätverk genom att använda de resurser som varje människa har. I ett Time Bank-utbyte ger en timmes hjälp en tidskredit. Allt arbete värderas lika viktigt och oberoende av det aktuella pengavärdet. Medmänsklighet och frivillighet blir erkänt och återgäldat. Alla människor kan känna att de har något att ge och att de är behövda. Självförtroendet stiger, människor tar kontakt med andra, främlingskap och utanförskap kan reduceras eller försvinner. Det sociala kapitalet höjs, medborgarna tar aktiv del i samhället och samverkar.

Mellan okt 2006 och feb 2007 genomfördes en kartläggning i stadsdelen Bergsjön, Göteborg, med mål att presentera en möjlig användning av Time Bank-verktyget. Kartläggningen var finansierad av Stadsdelförvaltningen Bergsjön och Familjebostäder AB. Verksamheten har nu kommit igång och vi är en förening. Läs mer om oss på http://www.tidsnatverket.se

Jag söker en eller flera studerande som vill följa uppstarten av Time Bank-modellen Bergsjön. Du/ni får gärna komma från olika områden för att belysa olika aspekter av Time Banks förmåga att motivera individen till aktivt medborgarskap, deltagande, medbestämmande och nätverksbyggande.
-------
Målet med en student som följer arbetet är att dokumentera och utvärdera
- hur verktyget fungerar och hur det påverkar nätverksbyggandet mellan individer och mellan verksamheter och individer.
- om målsättningen uppfylls
- skapa material som kan användas för att presentera Time Bank-modell Bergsjön för andra verksamheter
- användas som underlag för marknadsföring

Du/ni är välkommen med egna målsättningar!

------
Pilotverksamhet: TB-modell Bergsjön (period Juli 2007 och framåt)
- Verksamheten TB-modell-Bergsjön skall vara en förändringsfaktor som stödjer medborgaren (du och jag), att bidra, delta och utveckla/s i och med samhället. Alla insatser ska grunda sig på frivillighet från medborgarens och verksamheternas sida. TB-modell-Bergsjön skall kontinuerligt utvecklas.

- Modellen kommer att bedriva två verksamheter: arrangerandet av sociala aktiviteter och en så kallad Time Bank-verksamhet som inkluderar TB-intressegrupper, TB-projekt och TB-individstöd.

- I modellen ska Bergsjöbor bli motiverade att engagera sig i samhället genom att få tidspoäng för sitt engagemang. Verksamheter ska bli motiverade att driva TB-grupper och kan erbjuda deltagare tidspoäng för sitt engagemang.

- Deltagandet eller tidspoängen ger berättigande att delta i de sociala aktiviteterna.

------
Projektledarens profil, utbildning och erfarenhet:
Förskollärare/fritidspedagog 10 år
Pedagogisk projektledning 2 år
Internationell projektledning 1,5 år
Arbete med och studier av Time Bank ca 1 år
Studier av andra samhällsvaluta ca 0,5 år

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.