Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-19

Marknadsundersökning för FMLS lokalförening i Kungsbacka. (FMLS=föreningen för funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är en liten lokalförening under en reltivt stor organisation FMLS, se gärna hemsida, http://www.fmls.nu . Vi har ca 50 medlemmar och behöver hjälp med lite olika delar för att få snurr i vår förening.

Ex-jobbs uppdraget kan således skräddarsys efter diskussion om våra behov och ditt intresseområde. Det vi bl.a. behöver hjälp med är att:
* marknadsföra oss i kommunen
* göra en marknadsundersökning för att få vetskap om varför inte fler av dyslektiker väljer att vara medlemmar.
* göra en verksamhetsplan för kommande år
* göra en kartläggning där vi tar reda på vad våra medlemmar önskar av oss.

Det finns många fler infallsvinklar i ett ex-jobb hos oss och vi är villiga att diskutera detta så det passar oss båda. Jag tror det skulle kunna vara en möjlighet både för dig som student samt för oss på FMLS. (Jag har själv läst företagsekonomi på Göteborgs Universitet)

Hör av dig till:
Jeanina Kärrström
E-post:
[email protected]
Tfn: 0706 89 86 01

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.