Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-14

Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ENKÖPING

Sveriges Närmaste Stad - är en växande småstad vid Mälaren med närhet till storstadens puls och tempo. Här är det nära till allt - nå Stockholms city inom 38 minuter och de internationella flygplatserna Arlanda, Bromma och Västerås inom 20 till 45 minuter.

Just nu är Enköping en av Sveriges snabbast växande kommuner. Enköping är en attraktiv kommun att bo i, belägen vid Mälaren med sitt rena vatten, vackra omgivningar, 3 golfbanor alldeles inpå och de gröna rummen - våra underbara parker med rum för alla sorts aktiviteter, men även för en stunds lugn och ro. Idag bor drygt 38 600 människor i kommunen varav 20 000 i staden och 18 600 i våra vackra omgivningar.

Enköping har väl utvecklade kommunikationer - du tar dig hit på 45 minuter från Stockholm, eller från Uppsala och Västerås på mindre än 45 minuter. Enköping har – precis som London och New York – 3 internationella flygplatser inom 1 timmes restid.

Uttrycket Sveriges Närmaste Stad myntades 1965 av Bahco Verktygs dåvarande reklamchef Bertil Danielsson som upptäckte att ingen annan stad i landet hade så många städer inom så litet avstånd - 38 städer inom 12 mils radie.

Enköpings kommuns näringslivsenhet erbjuder uppsatsämnen inom bland annat medie- och kommunikationsvetenskap, marknadsundersökningar, marknadsföring, marknadsanalys, utveckling, turims, mm. Nedan finner du förslag på examensarbeten och uppsatsämnen från oss i Enköping.

KONTAKT
Är du intresserad av att skriva detta examensarbete, hör av dig till oss och berätta om dig själv, din utbildningsbakgrund och dina tankar kring exjobbet/uppsatsen. Vi tar gärna emot andra förslag på ämnen

AKTUELLA UPPDARG:

Vi söker nu en eller två studenter som under hösten 2007 vill genomföra en marknadsundersökning i Mälardalsregionen. Syftet är att kartlägga kännedom och associationer med Enköping och Enköpings kommun. De frågeställningar vi önskar få besvarade är bla:

Vad tänker folk på när de hör Enköping?
Hur uppfattas Enköping?
Vad skulle Enköping gör för att blir ännu mer attraktiv som ort att leva och verka i?

Den slutgiltiga utformningen av examensarbetet fastställs i samråd med en handledare utsedd av Enköpings kommun och handledaren från Universitet/Högskolan och vi hoppas att du/ni som utför studien har egna idéer och tankar kring upplägget.


LÄMPLIG UTBILDNING
Marknadsföring, Organisation, Kommunikation, Företagsekonomi, Personal  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.