Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-18

IKEA - Jämställdhetsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
IKEA Trading Services AB är egentligen två inköpskontor, som vi internt kallar IKEA Trading Area SELL och IKEA Trading Area Wood. Detta är två utav totalt sexton inköpskontor. Trading Area Wood köper in träbaserade möbler och Trading Area SELL köper in produkter i tex plast, metall, textil, stoppmöbler, belysning etc. SELL och Wood delar kontor i Älmhult (Sverige), Kaunas (Litauen) och Minsk (Vitryssland) och har sitt inköpsansvar i sju länder; Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Vitryssland. Eftersom både SELL och Wood har kontor i Älmhult är det viktigt att vi följer den svenska lagstiftningen i alla bemärkelser. Vi har idag ingen tillräckligt bra jämställdhetsplan. Därför behöver vi hjälp med att skapa en.

Syfte:
Jämställdhetsarbetet har sin grund i jämställdhetslagen. Lagens ändamål är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbets-, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Lagen innebär förbud mot könsdiskriminering och det ska på varje bolag finnas regler om aktiva åtgärder för jämställdhet.

Det är viktigt att jämställdhetsplanen görs i samarbete mellan student, HR och linjecheferna.

Uppdragsbeskrivning:
• Ta fram en uppdaterad jämställdhetsplan inklusive eventuella åtgärder för IKEA Trading
Services AB
• Redovisa jämställdhetsplanen för Trading Area SELL och Trading Area Wood

Kravspecifikation:
Vi söker en student som ska skriva sin uppsats om 10 poäng under hösten. Du bör ha en lämplig utbildning inom Personalvetenskap, Personaladministration eller som Socionom. Vi vill att du börjar asap och uppdraget ska vara klart senast den 3 november 2007.

Kontaktinformation:
Sabina Milton 0730-69 79 63
[email protected]

Ansökning sker genom att lägga in CV och personligt brev via vårt rekryteringsverktyg på www.ikea.se/jobs. Skriv också varför du vill göra ditt ex-jobb tillsammans med IKEA.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.