Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-04

Examensarbete – Ekonomistyrning i ett medelstort bemanningsföretag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Industrikompetens i Östergötland AB ägs av flera av de mest tongivande företagen och kommunerna i regionen. Ägar- och medlemsnätverket består av arbetsgivare i regionen som tillsammans motsvarar ungefär 50.000 av regionens arbetstillfällen.

Bakgrund

Industrikompetens i Östergötland AB ägs av 18 företag och 2 kommuner. Den operativa verksamheten drivs i två helägda dotterbolag – IK Resurs i Östergötland som är totalleverantörer med tjänster inom rekrytering, bemanning, kompetensväxling och verksamhetsutveckling inom arbetarkollektivet och UNIK Resurs i Östergötland AB som erbjuder samma tjänster inom tjänstemannaområdet. Verksamheten har expanderat kraftigt sedan 2005 och vi vill se över vår verksamhet inom området ekonomistyrning.


Arbetsbeskrivning

Företagen är helt intäktsfinansierade men företaget har dock fler mål än att enbart optimera vinsten. Nyttan av verksamheten ska främst komma delägarna till goda i form av att finna gemensamma kostnadseffektiva lösningar inom kompetensförsörjning genom att nyttja nätverket som arbetsgivarna gemensamt besitter och kanalisera dessa genom Industrikompetens och dotterbolagen IK Resurs och UNIK Resurs.

En av frågeställningarna med examensarbetet är om det går att finna modeller för att kunna optimera nyttan av verksamheten till våra ägare i såväl monetära termer som ickemonetära termer?

Arbetet är tänkt att starta under september-oktober 2007 och att det hinner bli klart till årsskiftet 2007/2008.

Kvalifikationer: Magisteruppsats inom ekonomiprogrammet eller examensarbete från linjen för Industriell Ekonomi.

För mer information: Kontakta Bengt Berglund, Ekonomichef , 013-32 94 02 eller Katarina Sjöholm, Personalchef, 013- 32 94 12

Sista ansökningsdatum

2007-09-15


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.