Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-07-06

Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Shore Safety A-Miljö AB http://www.amiljo.se har varit verksamt i mer än 30 år med tillverkning och marknadsföring, information och rekommendationer om utrustning för vattenlivräddning. Syftet är att ökad medvetenhet om vattensäkerhetsfrågor ska leda till färre drunkningsolyckor.Företaget samverkar nära med Svenska Livräddningssällskapet, Livräddarskolan, Räddningstjänsten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB samt Blå Flagg och olika hamnorganisationer. Verksamheten har vuxit fram ur Göteborgs Hamns arbete för vattensäkerhet. Huvudprodukter är livräddningsstegar, livräddingshakar, livflottar på ställning, kättinglejdare/fasta stegar och ett nytt system för professionell kajlivräddning. En ”livlyft” för kajlivräddning.

Vi önskar nu hjälp med studie av hållbar vattensäkerhet i attraktiva vattennära boendemiljöer i tätort. Studien lämpar sig för två studenter, lämpligen inom juridik.

Vi riktar in oss mot bebyggda anläggningar som allmänn plats i tätort. Denna typ av områden växer fram i många städer, exempel på detta är Eriksberg i Göteborg, Västra Hamnen i Malmö samt Hammarby sjöstad.

Vi vill veta hur kommunerna kvalitetssäkrar sitt anläggningsansvar för vattensäkerhetsfrågor i dessa områden. Exempel på frågeställningar är:
- Vad tar egentligen de anläggningsansvariga för stöd av regelverk för vattensäkerhet
- Vilka åtgärder vidtar man konkret, vilka normer, praxis eller rekommendationer följer man för att hindra eller motverka risk för vattenolyckor?
- Vad är rimligt att anse som ”att vidta åtgärder i skälig omfattning” för olika anläggningar vid vatten.
- Vilken systematik har man valt för att säkerställa uthålligt beständig säkerhet vid vatten.

Läs mer:
- Handlingsprogram om skydd mot olyckor (lagkrav enligt den nya Lagen om skydd mot olyckor 3 Kap. § 3 http://62.95.69.3/SFSdoc/03/030778.PDF

- SRVFS 2007: 5 http://www.srv.se/RSDoc/SRVFS_2007-5%20Livräddn.pdf allmänna eåd utrustning för vattenlivräddning

- Svenska livräddningssällskapets illustrerade folder http://www.sls.a.se/upload/3/livräddningsutrustning%202008-1.pdf om de allmänna råden

- Krav på åtgärder för anläggningsansvar att motverka drunkning: http://www.raddningsverket.se/templates/SRV_AreaPage____23660.aspx

Resultatet kommer att utgöra ett viktigt underlag för nya prestigefyllda boendemiljöer och vår nyligen reviderade affärsplan. Företaget befinner sig i kraftig tillväxt. För ett engagerat studentpar finns även utrymme för att verka som opinionsbildare för att etablerad praxis för en anläggning är en bra utgångspunkt för att svara mot den nya lagen om skydd mot olyckor i dessa helt nya miljöer.

Detta är en chans att vara med och bli trendsetter för något som kommer ses som helt självklart när det är etablerat.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.