Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-12-09

Programutveckling mobiltelefon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
RapidReach ENS vårt system för mobilisering, utkallning och informationsspridning,
används idag för att hantera akuta situationer. Administration, aktivering och övervak-ning sker idag med hjälp av ett WEB gränssnitt. Vi vill komplettera detta WEB gränssnitt med möjlighet att aktivera och övervaka med hjälp av en mobiltelefon.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att utreda vilka tekniker som kan användas för att utveck-la ett mobiltelefonbaserat program för akrivering och övervakning av utringningar i RapidReach ENS samt att utveckla prototyper och verifiera denna för olika mobiltele-fon plattformar. Väsentliga krav är bra användargränssnitt, plattformsoberoende vad gäller mobiltelefon och effektivitet och säkerhet vad gäller IP kommunikation.

Förkunskaper
Vi utvecklar avancerade system i Windows-miljö. Hos oss får du vara med om samtliga steg i utvecklingsfasen från idé till färdig produkt. Vi tror att du:

• är målinriktad och van att arbeta självständigt
• har en god förmåga att lösa avancerade problem
• är noggrann och metodisk

Det är en fördel om du har förkunskaper inom något/några av följande områden:

• Objektorienterad analys, design och programmering med Java, J2ME,
NetBeans.
• IP kommunikation med hjälp av SOAP eller liknande
• WAP


ENERA är ett företag med korta beslutsvägar och stabila ekonomiska förutsättningar. Är du intresserad av att genomföra ett examensarbete med morgondagens teknik i ett framgångsrikt företag så sänd in en kort skriftliga ansökan med CV, betygsutdrag och ett personligt brev till Erik Nygren [email protected] eller till ENERA, Nämndemansgatan 3, 431 33 Mölndal. Vår hemsida är http://www.enera.com.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.