Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-04

Analys av loggdata från riktad hälsoportal

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta arbete bedrivs i nära samarbete med forskare vid Hälsouniversitetet i Linköping. Sajten www.diabit.se är en lokal patientportal med olika informations-, kontakt- och community funktioner riktad till ungdomar med insulinbehandlad diabetes och föräldrar samt deras vårdpersonal inom ett geografiskt område. I ett vetenskapligt experiment under 12 mån har ca 200 patienter samt personal erbjudits tillgång till portalen via personliga login.

Den övergripande frågeställningen är om portalen tillför någon nytta för barn och ungdomar med diabetes, exempelvis genom förbättrat behandlingsresultat och/eller ökad livskvalitet, och isåfall för vilka av användarna, genom vilka specifika funktioner i portalen. Under de första 12 månaderna noterades 15-60 unika besökare/månad, totalt ca 2000 besök, ca 20 000 sidbesök. Aktuellt arbete avser analys av loggen första 12 mån fram till detta steg inklusive viss statistisk bearbetning gärna i SPSS.

Utvärderingen sker med flera olika forskningsmetoder. En särskilt viktig del är att arbeta fram en trafikbeskrivning baserad på loggdata. Användarna är i varje besök loggade utifrån både personligt login och IP.

I ett första steg efter sedvanlig litteraturgenomgång elimineras icke egentliga användare som tekniker och driftpersonal från loggdata. Frågeställningar av generell natur är därefter enkla att utforska, t ex mest besökt, mest återkommande besökt, olika användargruppers besöksmönster och trender över tid. En större utmaning i detta arbete kan vara att skapa ett fåtal komplexa variabler med aggregerade data som väl speglar individuella användarbeteenden. Dessa individuella data kopplas sedan till data inhämtade med andra metoder, allt i syfte att belysa den övergripande frågeställningen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.