Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-04

Utveckling och undersökning av algoritmer för MEMS-gyron

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete inom signalbehandling och mikroprocessorprogrammering

Motion Control arbetar mycket med olika typer av sensorer. Ofta i människonära sammanhang. En typisk tillämpning är vår alternativa datormus, MultiPos, tänkt för funktionshindrade. MultiPos använder sig av MEMS-gyron för att känna av en rörelse. Vi önskar vidareutveckla MultiPos-konceptet och använda gyron för rörelsestyrning i andra sammanhang där en människa styr.

Examensarbetet består i att utveckla och undersöka lämpliga algoritmer för MEMS-baserade sensorer, främst olika gyroskop (MEMS-gyron), i människonära sammanhang. Algoritmerna ska implementeras och testas på olika MEMS-gyron. I arbetet ingår signalbehandling, programmering av processorer, testning och dokumentering.

Syftet med examensarbetet är att få fram fungerande algoritmer som kan fungera i ett realtidssystem med begränsade resurser och icke ideala sensorer.

Arbetet ska utföras enligt de direktiv, krav och önskemål som finns från Motion Control och vad som framkommer vid testerna. Arbetet utförs hos Motion Control i Västerås alternativt på högskolan eller i andra lämpliga lokaler.

Arbetsuppgiften består kortfattat av följande delar:
1) Undersöka möjliga signalbehandlingsmetoder och algoritmer.
2) Utveckla egna algoritmer baserade på redan gjorda gyromätningar.
3) Implementera algoritmerna i en dsPIC eller liknande och testa dem.
4) Dokumentation och rapportskrivning.

Detta examensarbete bedömer vi som ett examensarbete för en eller två personer på D-nivå / 20 veckor. Vi kan även tänka oss att genomföra det på C-nivå / 10 veckor genom att undersöka och prova färre algoritmer.

Motion Control är ett litet innovativt teknikföretag med säte i Västerås. Sedan starten 1993 har bolaget arbetat med utveckling av elektronik och dataprogram. Bolaget arbetar med datornära produkter, inbyggda system och avancerade handikapphjälpmedel. Sedan 2002 har Motion Control sin placering i Teknikbyn i Västerås.

Vem kan söka:
Dataingenjörer eller elektroningenjörer med goda kunskaper i signalbehandling och mikroprocessorprogrammering (assembler/C eller liknande). Ett krav är också att du behärskar svenska och engelska såväl i tal som skrift.

Typ av examensarbete: Elektronikutveckling, eventuellt med mindre undersökning.
Bedömd omfattning: D-nivå för 1-2 personer, 20 veckor. (ev. 10/1-2/C).
Övrigt: Exjobbet kan gå på hel- eller halvfart.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.