Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-12-08

Behövs förskoleklassen? Hur går det för barn som börjar skolan vid 6 års ålder?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi på vår skola har funderat i många år på detta spörsmål eftersom denna verksamhet är frivillig och föräldrar kan välja bort detta år och sätta sina 6-åringar i ettan.

Två aspekter som förordar 6-årsverksamheten, som vi tycker oss se, är följande:

1. De barn som följt 6-årsverksamheten har kommit längre i både sin språkliga medvetenhet, vilket ät nödvändigt för att kunna lära sig läsa bl.a. och sitt mattetänk.

Även socialt finns säkert fördelar, vilka kanske är svårare att bevisa.

2. De barn som hoppar över 6-årsverksamheten får många gånger svårigheter att hänga med.

Är våra iattagelser riktiga eller inbillar vi oss bara?

Om våra farhågor är riktiga kanske det är dags att vi inom skolan försöker få våra makthavare att göra 6-årsverksamheten obligatorisk! Vi inom skolan skulle slippa dessa ständiga diskussioner med föräldrar om varför vi förordar förskoleklass. Om den ska vara frivillig- ska föräldrarna ha avgörandet eller är det vi pedagoger som bäst kan avgöra om barnet kan hoppa över 6-årsverksamheten? Alltså- tillbaka till början: ! 1.Är 6-årsverksamheten så onödig att man kan välja att hoppa över den? 2. Hur går det för barnen som börjar som 6-åringar?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.