Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-27

Reglering av tidsfaktorn för vattenkraften på elbörsen – vinst för ekologin utan kostnad för ekonomin?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I och med Vattendirektivet intresserar sig den svenska vattenförvaltningen på ett mer systematiskt sätt för hydromorfologisk påverkan på vattendrag. Vattendrag med större elkraftproduktion kommer sannolikt att klassas som kraftigt modifierade vatten enligt Vattendirektivet. För dessa gäller att själva den samhällsekonomiskt nyttiga elkraftproduktionen undantas från krav på åtgärder, men ur övriga aspekter ska vattenmagasin m m uppnå s.k. god ekologisk potential till år 2015.
Korttidsregleringen i dammar har stora ekologiska och hydromorfologiska effekter på våra vattendrag. I Vattendirektivet ska åtgärder mot dessa negativa effekter vägas mot den samhälleliga nyttan av vattenkraftsproduktionen och den ekonomiska rimligheten i detta. Finns det regleringsregimer med avtappning under dagar snarare än timmar som har mindre negativa ekologiska och hydromorfologiska konsekvenser, och har en sådan temporal reglering av elbörsen negativa ekonomiska effekter?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.