Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-12

Marknadsanalys/undersökning - Appro AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Appro AB är ett av Sveriges snabbast växande företag inom fästelementbranschen. Appro är ett handelsföretag som köper in, till viss del förädlar och säljer vidare fästelement främst till företag inom energi- och oljesektorn.

Appro önskar nu marknadsanalys/undersökning och hjälp med marknadsföringen. Hur ska vi göra för att marknadsföra oss mot marknaden? Hur går vi till väga? Vad ska vi tänka på? Vi behöver hjälp med vilka marknadsföringsåtgärder som finns för att nå en bredare publik samt för att fler ska veta om att vi finns. Åtgärden innebär att ta fram förslag på hur man lämpligast bör lägga upp en kampanj för att på bästa sätt kommunicera med tänkta målgrupper.

Företaget är stationerat i Kungälv utanför Göteborg, varför vi gärna ser studenter från Göteborgs Universitet eller Högskolan i Trollhättan Uddevalla.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.