Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-07-09

Design och konstruering av forsknings- och utvecklingsrum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Grensebroen Arena är ett initiativ mellan näringslivet, akademin och det offentliga.
Målet är att utveckla den funktionella regionen Østfold-Fyrbodal till en attraktiv norsk/svensk och i förlängningen internationell arena för brukarstyrd produktframtagning och test av teknik för vård och omsorg.
Teknik för vård och omsorg är en stadigt växande bransch. Med teknik avses förstås här även produkter som inte i sig är tekniska men där tekniken och kunskapen är vital under utvecklingsprocessen.
Läs mer på www.grensebroen.com

Uppgift:

I anslutning till Grensebroens verksamhet ”Forskning- och Utvecklingsrum” skall det upprättas en byggd fysisk hemmiljö för simulering och utvärdering av koncept och färdiga produkter för vård- och omsorgssektorn.

Den aktuella uppgiften innebär att konstruera och designa detta FoUrum på ett hållbart sätt - både ur ett miljömässigt, tillgänglighetsanpassat och arbetsmiljömässigt perspektiv. Rummet ska uppfylla dagens samt förutspå morgondagens krav på, och möjligheter inom, anpassade, teknikintegrerade boenden utan att förbise estetikens vikt.

Grensebroen ser positivt på en tvärvetenskaplig sammansättning i studentgruppen, förslagsvis arkitektur i kombination med annan kompetens. Uppgiften kan justeras och anpassas i samråd med Grensebroen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.