Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-28

Har Universeum någon inverkan på de besökande skolbarnens fortsatta studier och yrkesverksamhet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Universeum i Göteborg är det största av Sveriges ca tjugo science center. Läs mer på http://universeum.se .

Sedan starten 2001 har nästan 3 miljoner personer kommit på besök, dvs ungefär en halv miljon per år, och av dessa är hälften barn och ungdomar. Syftet är främst att ta tillvara och utveckla de ungas nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik. Helst vill vi vara en naturlig del i den normala skolverksamheten. Och för vissa skolor är vi det!

Frågan vi ofta ställer oss är vilken inverkan vi har på våra skolbesökande barn. Det vore intressant att undersöka vad de fått med sig från vistelsen här och om det betytt något för vad de sysslar med nu. Det gäller såväl yngre elever som det stora antal gymnasister som gjort sitt projektarbete här i det sk gymnasieprojektet, fd naturvetarguidesprojektet.
Vi skulle gärna se att någon kunde genomföra ett examens- eller projektarbete med denna frågeställning:

- Vilken betydelse kan verksamheten vid Universeum ha för ungdomars fortsatta studier och yrkesverksamhet?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.