Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-06

Planering för önskad servicegrad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Planering för önskad servicegrad

Papper från Billerud är en del av människors vardag över hela världen. Mjölpåsen i köket, pizzakartongen, säcken med hundmat, bärkassen, vinlådan eller parfymkartongen kan mycket väl vara gjord av vårt papper. Vi är helt enkelt en viktig, men rätt osynlig del, i att få livet att fungera så smidigt som möjligt.
Våra produkter används i en mängd marknadssegment och är utvecklade för att klara de hårda krav som ställs inom varje specifik applikation.

Billerud arbetar nära marknaden. Med hög servicenivå och ständig utveckling tillsammans med våra kunder skapar vi kostnadseffektiva förädlingskedjor och optimerade förpackningslösningar.


Arbetsuppgifter
Pappersindustrin är en kapitalintensiv processindustri. Med detta menas att det gäller att hålla maskinerna igång dygnet runt, året runt. Gruvöns Bruk stoppar endast avsiktligt en vecka på 18månader för underhåll. Att det är en processindustri innebär att en rad processer och kretslopp måste hållas igång för att fungera optimalt. Detta sker dock inte alltid då störningar i olika delar av processen/produktionen leder till oavsiktliga produktionsavbrott, men produktionsbortfall som följd. Att planera för dessa produktionsbortfall är mycket svårt och får ofta till följd att Billeruds kunder kan få försenade leveranser av produkter. I många fall kan detta vara mycket allvarligt, då Billeruds produkter inte går att ersätta med andra.

Syftet med detta arbete är att titta på hur man skall kunna planera en pappersmaskin på ett bättre sätt. Detta genom att titta på hur andra i industrin eller liknande industrier arbetar med problematiken samt se på historiska data hur den planerade framtiden stämmer med det verkliga utfallet. Genom ett kreativt angreppssätt på problematiken så hoppas vi på att få en ny modell för att planera en pappersmaskin i framtiden.

Omfattning och start
20 poäng, start snarast
Lämplig bakgrund
Vi önskar sökanden med civilingenjör eller civilekonom inriktning eller motsvarande.

Handledare
Henrik Ahlgren (se nedan)

Kontaktpersoner
Henrik Ahlgren
Sales & Marketing Director
Packaging Boards
Phone: +46 (0)555 410 38
Mob. +46 (0)70 687 57 12


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.