Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Tillämpningsområden för integration mellan affärssystem, mobila lösningar och portaler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ibitec söker dig som just har genomfört en datavetenskaplig utbildning (systemvetenskap, datavetenskap, civilingenjör eller liknande) och som vill arbeta med de senaste teknikerna inom portalutveckling.

Exjobbet handlar om att tillämpa den senaste tekniken inom portallösningar för integration med affärssystem och mobila enheter. Vi hjälper till med att hitta en avgränsning och lämplig process, inom avgränsningen utreds hur företag genom integration av affärssytem, portal och mobilitet kan öka sitt värde.

Förslagsvis ingår följande delar i arbetet
- Analysera och identifiera förbättrings potential
- Tydliggöra nyttor med lösningen
- Framtagning av systemarkitektur
- Framtagning av prototyp

God förståelse för affärssytem, portaler, integration, mobilitet är nödvändigt och följande tekniker ska användas

- MOSS (SharePoint 2007)
- BizTalk (Integration)
- Affärssystem
- SQL Server
-.Net

Exjobbet bedrivs från Ibitecs kontor i Stockholm. Ersättning för omkostnader i samband med exjobbet ingår. Vi på Ibitec belönar ambitiösa och duktiga exjobbare med fast anställning. Du som söker till oss bör således ha som mål att jobba som konsult hos Ibitec i Stockholm.

Som bonus kan nämnas att resultatet av ditt exjobb kan komma att bli vägledande hur ett framgångsrikt konsultbolag kommer att bedriva arbetet med att ta fram lösningsförslag och faktiska lösningar till sina kunder!

För mer information: Kontakta i första hand Håkan Östlund([email protected]), alternativt Patrik Johansson ([email protected]).  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.