Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Att sälja en produkt med lång historia som majoriteten av svenska folket redan har en relation till...

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1945 började KFUK-KFUMs Scoutförbund att sälja väggalmanackan med månadsbilder som får året att växa fram. Vår almanacka används konsekvent i skolor och lovprisas som ett av de främsta medlen för kognitiv inlärning av månader, dagar och år för skolbarn.

Inkomsterna av produkten används för att ge barn och ungdommar en meningsfull, drogfri fritid i samklang med natur, miljö och med socialt ansvarstagande. Problematiseringen ligger i att vi trots den höga medvetandefrekvensen för produkten har haft en krympande försäljning i flera år. Vi vill öka försäljningen och vinsten men samtidigt behålla produktens exklusivitet vilket bland annat ligger i att den inte går att få tag på överallt.

KFUK-KFUMs Scoutförbund tillhör världens fyra största ungdomsrörelser med en outreach i över 150 länder. I sverige har scoutrörelsen drygt 100 000 medlemmar och av de tillhör cirka 11 000 vårt förbund. Vi är en ideell organisation där vår almanacka bidrar till en viktig del i finansieringen av vår verksamhet både på lokal och nationell nivå.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.