Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-12

Vad är den svenska skogen värd?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Normalt sett förekommer prispåslag utöver prislistorna i många virkesaffärer. Men hur mycket och handlar det om?

Tes: Att prispåslagen är en betydande del av värdet för svensk skogsråvara och att det finns pengar att hämta för den skogsägare som har kunskap om prisbildningen.

Exempel på frågeställningar: I vilket omfattning detta förekommer, hur stora är påslagen, regionala och lokala skillnader, jobbar olika aktörer på olika sätt och vad bör man som skogsägare tänka på när man gör affär. Är sågverkens spotpriser en signal om betalningsförmågan och hur väl matchar den mot förhandlade priser med andra leverantörer? M.m.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.