Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-10

Optimering av bränslekvalitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allmänt
Falu Energi & Vatten AB är ett kommunalägt bolag som innehåller renhållning, VA, fjärrvärme, elnät och stadsnät. Bolaget har ca 160 anställda, omsätter ca 150 Mkr och verkar i Falun. Renhållningen har ca 30 anställda och omfattar insamling, sortering och behandling av avfall från både hushåll och verksamheter.

Bakgrund till projektet
Renhållningen är idag en leverantör av bränslen till olika värmeverk som ställer varierande krav på bränslets innehåll och storlek. Bolagets eget fjärrvärmeverk söker tillstånd att elda vissa fraktioner. Renhållningen måste ta fram en strategi för utsortering av olika bränsleprodukter samt en metod för att säkra kvalitén på dessa.

Projektets innehåll
Projektet innebär att ta fram en plan för hur Falu Energi & Vatten optimerar utnyttjandet av de bränsleprodukter som bolaget samlar in. Vilka olika kvalitéer ska sorteras fram och hur kvalitetssäkras dessa på bästa sätt. Projektet inkluderar också framtagandet av rutiner och provtagningsprogram för att uppfylla egenkontrollen på produktionen. Projektet ska utföras så snart som möjligt dock senast våren 2008.

Intresserad?
Kontakta någon av oss så får du veta mer.
Hanna Bergman på tel: 070 - 320 05 66 eller e-post: [email protected]
Micael Grandin på tel: 0730 – 68 20 75 eller e-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.